Kanalizace

Naši instalatéři dokáží uspokojit veškeré požadavky instalatérské práce v oblasti domovních i veřejných kanalizací.

Pro všechny objekty či domy je kanalizace nezbytnou součástí stavby. Každá domovní i veřejná kanalizace musí splňovat parametry předepsané soustavou norem a zákonů.

Především ale kanalizace musí bezpečně a spolehlivě odvádět odpadní vodu z objektu do kanalizační sítě, případně odpadních jímek nebo čističek.

Náš profesionální tým vodařů s bohatými zkušenostmi v oboru vodoinstalace a kanalizace si poradí s veškerými instalatérskými pracemi souvisejícími se zajištěním odtoku tekutých domovních odpadů.

 

Proč je lepší svěřit kanalizace odborníkům

Současná legislativa v oboru stavebnictví klade na stavitele nároky, vyžadující nejen dobrý přehled v materiálech a technologiích, ale předpokládá také širokou znalost platných norem a předpisů. Kanalizace musí již ve fázi projektu splňovat státem dané normy a vyhovovat znění řady zákonů. Proto je dobré přenechat její projektování, montáže či rekonstrukce profesionálnímu týmu instalatérů, který má dostatek zkušeností a je schopen zajistit provedení kanalizačních systémů přesně v souladu s aktuálním zněním legislativy.

Svépomocné vystavění kanalizace neprofesionály ve většině případu vede ke špatné výstavbě kanalizace a ta pak může dostat stavitele do velmi nepříjemných problémů. Špatně vybudovaná kanalizace v kombinaci s nedodržením norem může mít za následek nejen špatnou funkčnost a bránit plynulému odtoku odpadů, ale v důsledku může docházet k jejich ucpávání, vytékání a průsakům splašků do prostoru objektu a do spodních vod. Obvykle pak následují stížnosti občanů na šířící se zápach, kontaminace zdrojů pitné vody, šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení a ve výsledku velmi vysoké sankce ze strany stavebního úřadu a kontrol hygieny. Tyto sankce mohou vystoupat až do řádů statisíců korun a znehodnotit tak úsporu nákladů na výstavbu či rekonstrukci objektu.

 

Naši instalatéři provádějí odborné realizace kanalizací

Naši instalatéři – vodaři disponující bohatými zkušenostmi a nabízejí široký sortiment instalatérských prací v oboru kanalizace na profesionální úrovni.

Provádíme:

  • Montáže kanalizací – instalace a pokládní kanalizačních potrubních vedení v objektech i mimo ně v souladu s projektem
  • Opravy kanalizací – neakutní opravy poruch ve stávajících kanalizačních systémech
  • Odstraňování havárií kanalizací – akutní opravy kanalizací a domovních odpadů při náhlých havarijních stavech – 776 480 071
  • Rekonstrukce kanalizací – rekonstrukce, modernizace, renovace, přestavby a rozšíření stávajících odpadních systémů
  • Čištění kanalizací – čištění neprůchodných kanalizačních potrubí, dešťových svodů, sifonů, gajgrů, WC, odpadů tlakem, mechanicky i chemicky